עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

ומציע:

חשבון ללא
עמלות עו"ש

הלוואה עד 120,000
בריבית "פריים" + 1%

עד 15 שנים, פטור מעמלת עריכת מסמכים
ואפשרות לדחיית תשלום הקרן בשנה הראשונה
(ריבית מתואמת שנתית 2.63%)

פתוח לכולם!

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לבנק הרב ערוצי הטוב
בישראל על פי מגזין פורבס

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
לאיתור הסניף הקרוב לביתך >>
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!
לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות /קצבת ביטוח לאומי/ משרד הביטחון בסך מצטבר של 5,000 ₪ ומעלה. מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הביטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. ריבית "פריים"= 1.6% נכון ל 03.01.22. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.