סטודנטים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

חשבון ללא עמלות עו"ש
פטור מדמי כרטיס אשראי קמפוסכרטל- 5 שנים

הלוואות ייחודיות
לפריסת שכר הלימוד

עד 25,000 לכל שנת לימודים, סה"כ עד 100,000

דחיית תשלום הקרן של כל ההלוואות לתום הלימודים

ועד 4 שנים מתחילת הלימודים, פרעון ההלוואות עד

9 שנים. ההלוואות בריבית "פריים" + 1%.

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

פתוח לכולם!

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. ההטבות וההלוואות יינתנו כנגד הצגת אישור לימודים/ שובר ע"ש הסטודנט בלבד. מותנה בניהול חשבון עו"ש בבנק יהב. מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הבטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום, הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית "פריים" =1.6% נכון ל 27.10.20 .ריבית מתואמת שנתית=2.63%.