עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

חשבון ללא
עמלות עובר ושב

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

בריבית פריים + 1%, עד 12 שנים
אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה

פתוח לכולם!

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות/קצבת ביטוח לאומי/משרד הביטחון בסך מצטבר של ₪5,000 ומעלה. מתן האשראי, הביטחונות, שיעור הריבית ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, שיקולי אשראי, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל