מורים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

ומציע:

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 120,000

בריבית "פריים" + 0.5%
בהחזר חודשי נוח החל מ- 962 ₪, עד 216 חודשים

מסגרת אשראי בחשבון העו"ש

עד 5,000  ב"ריבית יהב"

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
לאיתור הסניף הקרוב לביתך >>
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!
לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

למצטרפים חדשים, עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות הלקוח באופן שוטף מחשבון המעסיק, מינימום משכורת חודשית 5,000 ₪ ומעלה. מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הביטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. הזכאות להטבות הינה לפי התעריפון הרלבנטי למועדון הלקוחות אשר הלקוח/ה נמנה/ית עליו, מתוך המועדונים הקיימים בבנק מעת לעת. ניתן ליהנות מהטבות מועדון אחד בלבד.כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. נכון לתאריך 28.5.23 ריבית ההלוואה 6.75%(מתואמת שנתית 6.96%), ריבית הפריים = 6.25%, ריבית יהב (כהגדרתה באתר הבנק ועל בסיס ריבית על הלוואות לעובדים שמפרסם החשכ"ל) בשיעור 4.51%. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.