מורים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

"פריים" + 1%, עד 12 שנים
אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה

מסגרת אשראי בחשבון העו"ש

עד 5000 ב"ריבית יהב"

פתוח לכולם!

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. ללקוחות חדשים המפקידים משכורת חודשית של 5000 ש"ח ומעלה. "ריבית יהב" = 1.51% נכון ל-1.1.19.