מורים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

מצטרפים ומקבלים:

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

"פריים" + 0.5%
בהחזר חודשי נמוך החל מ ₪787

מסגרת אשראי בחשבון העו"ש

עד 5000 ב"ריבית יהב"

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות הלקוח באופן שוטף מינימום משכורת חודשית 5,000 ₪. מתן האשראי, הביטחונות, שיעור הריבית ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, שיקולי אשראי, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. "ריבית יהב"=0.69% נכון ל 1.7.20.