עמיתי קרנות הסוהרים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

מצטרפים ומקבלים:

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

"פריים" + 1%, עד 12 שנים

מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

מדרגה ראשונה עד 10,000 ב"ריבית יהב"

הלוואות רגילות ומשלימות

עד 30,000 ב"ריבית יהב"
עד 15,000 בריבית "פריים" + 0%

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

ההצעה מתייחסת לסוהרים עובדי מדינה. כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. "ריבית יהב" = 1.18% נכון ל-12.12.18.