עמיתי קרנות הסוהרים, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

ומציע:

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 120,000

בריבית פריים+1%, עד 18 שנים

פטור מדמי טיפול

מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

מדרגה ראשונה עד 10,000 ב"ריבית יהב"

הלוואות רגילות ומשלימות

עד 30,000 ב"ריבית יהב"
עד 15,000 בריבית "פריים" + 0%

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!
לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

ההצעה מתייחסת לסוהרים עובדי מדינה. למצטרפים חדשים. אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה. עמלות עו"ש: עמלות ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות הלקוח באופן שוטף מחשבון המעסיק. מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הביטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. הזכאות להטבות הינה לפי התעריפון הרלבנטי למועדון הלקוחות אשר הלקוח/ה נימנה/ית עליו. מתוך המועדונים הקיימים בבנק מעת לעת. ניתן ליהנות מהטבות מועדון אחד בלבד. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. ריבית יהב (כהגדרתה באתר הבנק ועל בסיס ריבית על הלוואות לעובדים שמפרסם החשכ"ל) בשיעור 4.51%, ריבית הפריים= 6.25% נכון לתאריך 28.5.23 ריבית ההלוואה עד 120,000₪ - 7.25% (מתואמת שנתית 7.49%). אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.