עובדי מדינה, עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

מצטרפים ומקבלים:

חשבון ללא עמלות עו"ש

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

"פריים" + 1%, עד 12 שנים

מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

מדרגה ראשונה עד 10,000 ב"ריבית יהב"

הלוואות רגילות ומשלימות

עד 30,000 ב"ריבית יהב"
עד 15,000 בריבית "פריים" + 0%

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

גם אתם יכולים להצטרף!

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. "ריבית יהב" = 0.78% נכון ל-7.3.18.