עובדים קשה?
בנק יהב
מעריך אתכם

מצטרפים ומקבלים:

חשבון ללא
עמלות עו"ש

הלוואה עד 100,000
בריבית מצוינת

"פריים" + 1%, עד 12 שנים
אפשרות לדחיית תשלום הקרן בשנה הראשונה

פתוח לכולם!

לוגו - בנק יהב הכי משתלם בשבילך

עדיין לא לקוחות הבנק?

גם אתם יכולים להצטרף!

לבנק הרב הערוצי הטוב
בישראל על פי מגזין פורבס

לפתיחת חשבון השאירו פרטים

*שדות חובה
לאיתור הסניף הקרוב לביתך >>
תודה,
פרטיך התקבלו בהצלחה!

עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כמפורט בתעריפון הבנק. מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות/קצבת ביטוח לאומי/משרד הביטחון בסך מצטבר של ₪5,000 ומעלה. מתן האשראי, הביטחונות, שיעור הריבית ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, שיקולי אשראי, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל